Header Image

Розробка структури компанії

Для кожного бізнесу вибір організаційної структури є абсолютно індивідуальним. Це як ДНК у людини. Проте є й загальні принципи її побудови.

Наша команда допомагає у вирішенні будь-яких питань з організаційною структурою.

План робіт для аналізу організаційної структури підприємства.
 • Аудит існуючої організаційної структури.
 • Аналіз роботи структурних підрозділів та функціоналу співробітників.
 • Визначення дублюючих та не властивих функцій.
 • Визначення персоналу, перевантаженого завданнями, та персоналу, який може виконувати більший спектр функціональних обов’язків.
 • Виявлення зон внутрішньої маніпуляції із боку співробітників компанії.
 • Визначення зон підвищеного навантаження з управління.
 • Виявлення груп ризику, співробітників, які потенційно загрожують стабільності компанії, визначення готовності персоналу компанії до змін.
 • Визначення персоналу, який потенційно може бути скорочено без шкоди продуктивності підрозділів та компанії загалом.
 • Формування організаційної структури підприємства.
 • Супровід після завершення проекту протягом місяця для ефективного впровадження змін.

Вибір організаційної структури залежить від наступних факторів:

 • організаційно-правової форми підприємства;
 • сфери діяльності (типу продукції, її номенклатури та асортименту);
 • масштабів компанії (обсяги виробництва, штатної чисельності);
 • ринків, на яких представлена/виходить компанія у процесі своєї господарської діяльності;
 • використовуваних технологій;
 • інформаційних потоків усередині та поза компанією;
 • ступені відносної забезпеченості ресурсами та ін.

Організаційна структура підприємства – це сукупність ланок або структурних підрозділів та зв’язків між ними. На здатність підприємства адаптуватися до змін середовища впливають види організації діловодства на підприємстві та варіанти управлінської структури.

Кому варто замислитися над розробкою організаційної структури?
 • Якщо в компанії не впорядковані зони відповідальності.
 • Бізнес залежить від персоналу, саботуються нововведення та зміни.
 • Не зрозуміло, хто кому підпорядковується, присутні маніпуляції з боку персоналу, а робота виконується у постійному цейтноті.
 • Персонал сам вирішує, що і коли йому робити.
 • Відсутня точка контролю, і немає відповідальних за результат співробітників.
 • Компанія не гнучка у прийнятті рішень та швидкості реагування на зміни.
 • У компанії багато паперів та осіб узгоджувачів у процесах.
 • Є проблеми з мотивацією та не бажання співробітників працювати у команді.
 • Керівники підрозділів не прагнуть досягти цілей бізнесу з «об’єктивних» причин.
 • Прописані бізнес-процеси не працюють або частково працюють.
 • Часто виникають збої у роботі, в тому числі на ділянках циклічно повторюваних процесів.

І це далеко не весь перелік проблем, із якими стикається компанія на кожному етапі свого життєвого циклу. Вам знайомі питання вище? У структурі вашої компанії немає таких складнощів?

Що ж із цим робити? Як виправити? Що саме робити?

Цими питаннями задається кожен Власник бізнесу не тому, що все погано, а тому, що настав час змінюватися. Організаційна структура компанії має бути зрозумілою співробітникам та дозволяти ефективно вирішувати завдання бізнесу, бути достатньо гнучкою для швидкої реакції на зміни.

Скориставшись нашими послугами, ви отримаєте:

 1. Готову структуру компанії, здатну ефективно вирішувати завдання бізнесу.

Структура розробляється «як має бути» із зазначенням рівнів управління, виділенням сильних та слабких сторін, з видаленням/додаванням підрозділів, які необхідно виключити/реформатувати у структурі компанії для ефективної роботи.

 1. Докладний звіт з усіх пунктів плану аналізу організаційної структури підприємства.

У звіті відображається поточний стан вашої організаційної структури із зазначенням підрозділів та функціоналу співробітників, де присутні не властиві їм функції або дублюються. Список персоналу та посад, які потенційно можуть бути скорочені без шкоди продуктивності.

Ви отримаєте список співробітників, які перевантажені завданнями та список співробітників, які мають резерви для виконання більшого спектру функціональних обов’язків. Список співробітників-маніпуляторів, список керівників, з підвищеним навантаженням по управлінню, список співробітників, які потенційно загрожують стабільності компанії.

У звіті відображається також готовність персоналу до змін у компанії, системи мотивації, обов’язків.

 1. Консультаційний супровід протягом місяця для підтримки у реалізації всіх необхідних змін.

Ваші керівники отримають підтримку нашого фахівця для проведення всіх необхідних змін у структурі компанії, щоб уникнути помилок та вирішення питань, які можуть виникнути в процесі.

Не зволікайте! Поставте завдання спеціалісту.

Задати питання